تصویر پیش فرض صباح دودانگه

صباح دودانگه


کارشناس حسابداری

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - رشت - 1386 - 1390


سوابق شغلی

مسئول خزانه - باراکا
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397حسابدار حقوقی - سیمان
آبیک - فروردین 1393 - اسفند 1394حسابدار حقوقی - کاوش صنعت
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1392
مهارت ها

نرم افزار های حسابداری - مسلط

آفیس - مسلط

همکاران سیستم - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com