رامین شایسته

رامین شایسته


کارگر ساده.

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم گرافیک رایانه - دانش - 1394 - 1397


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com