تصویر پیش فرض جمال قلعه نویی

جمال قلعه نویی


حسابدار

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1391 - 1395


سوابق شغلی

حسابدار - بازرگانی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

اکسل - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com