تصویر پیش‌فرض جمال قلعه نویی

جمال قلعه نویی

حسابدار

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1391 - 1395


سوابق شغلی

حسابدار - بازرگانی
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

اکسل - مسلط

نرم افزارهای مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com