سجاد علی زاده

سجاد علی زاده


کارگر خط تولید و بسته بندی

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم کامپیوتر - دانشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی کرج - 1392 - 1394


سوابق شغلی

بسته بندی - سه نان
کمال اباد شهرک بهارستان - آذر 1397 - اکنوننجاری و کابینت - کارگاه شخصی
کرج - فروردین 1390 - اکنون
حدود ۵ سال تا به امروز مشغول کار بودم ,راننده - همگون سازان
کرج - فروردین 1397 - شهریور 1397
زبان ها

ترکی - خوب

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

بسته بندی - مسلط

کابینت - متوسط

نجاری - متوسط

رانندگی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com