تصویر پیش‌فرض مریم محمدزاده

مریم محمدزاده

حسابداری

32 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


درباره من

بسیار منظم و علاقه مند به یادگیری


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی - دانشگاه ازاد واحد تهران شمال - 1392 - 1396


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت فراانجماد زاگرس
گرمدره - اردیبهشت 1398 - فروردین 1400


کارمند اداری - ماهتاب کیش
کرج - بهمن 1397 - شهریور 1398


کارمند اداری - شرکت ایثارگران و جانبازان کرج
کرج - اسفند 1396 - آذر 1397


کارمند کال سنتر - پویا گستران
تهران - فروردین 1395 - مهر 1395زبان‌ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

اشنایی با word و excel پاسخگوی تلفن - مسلط

سیستم سپیدار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com