تصویر پیش فرض میثم امیری

میثم امیری


مکانیک خودرو

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک خودرو - فیروزکوه - 1390 - 1392


سوابق شغلی

تعمیرات - ماموت
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397حراست - صنعتی
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1394تاسیسات - پیمانکاری
کرمانشاه - فروردین 1391 - اسفند 1391
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

تاسیسات - مسلط

حراست - مسلط

تعمیرات - مسلط

تعمیر موتور خودرو - مسلط

برق خودرو - مسلط

ICDL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تعمیر موتور خودرو (سه ماه)

برق خودرو (سه ماه)

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com