تصویر پیش فرض مهدیه بابا

مهدیه بابا


کارشناس میکروب ( کارشناس آزمایشگاه )

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کارشناس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1393 - 1396
با معدل 17/43


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - آزمایشگاه بهار
کرج - فروردین 1398 - اکنونکارشناس آزمایشگاه و مسول نمونه گیری - درمانگاه ولیعصر
کرج - مهر 1396 - فروردین 1398
زبان ها

انگلیسی - خوب

کره ای - متوسط

عربی - متوسط


مهارت ها

محیط سازی میکروبی - مسلط

کشت میکروب و انالیز - مسلط

محیط سازی - مسلط

کار با تمامی دستگاه های آزمایشگاهی - مسلط

نمونه گیری - مسلط

آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی - مسلط

آشنایی یه زبان انگلیسی و مکالمه - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

فلوبوتومی (4 روز)
دارای مدرک فلوبوتومی از انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تهران با نمره بالا

حضور در کنگره فناوری های آزمایشگاهی نوین (3 روز)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com