تصویر پیش فرض آتنا اکبری

آتنا اکبری


حسابدار

40 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - پیام نور تهران - 1384 - 1389


سوابق شغلی

حسابدار - بالابر پارسیان غرب
کرج - اردیبهشت 1397 - دی 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com