تصویر پیش فرض امید مختارنژاد

امید مختارنژاد


حسابدار

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - لنگرود - 1392 - 1394


سوابق شغلی

انبارگردانی - مپنا
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395کارمند اداری - کلوچه نوشین
گیلان - فروردین 1391 - اسفند 1393کمک انبارداری - تولیدی کفش
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1390
مهارت ها

انبارداری - مسلط

آفیس - مسلط

حسابداری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com