تصویر پیش فرض سعید شبرنگ مریدانی

سعید شبرنگ مریدانی


کارشناس مدیریت صنعتی

48 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - کرج - 1376 - 1379


سوابق شغلی

کارشناس حسابداری - داروگر
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1387حسابدار - راه و ساختمان
کرج - فروردین 1380 - اسفند 1385
مهارت ها

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

تهیه ی صورت های مالی - مسلط

اکسل - مسلط

نرم افزار هلو - مسلط

افیس - مسلط

نرم افزار مبنا - مسلط

icdl - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com