تصویر پیش فرض مهیار امین اکبری

مهیار امین اکبری


مدیر انبار و سرپرست انباردار

37 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی متالوژی - اصفهان - 1382 - 1387


سوابق شغلی

سرپرست انبار - شرکت د لپذیر
محمدشهر - مهر 1394 - آذر 1397کارشناس بازرگانی - شرکت دلپذیر
محمدشهر - شهریور 1393 - مهر 1394سرپرست انبار - تارا دریا سازه
کرج - آذر 1389 - بهمن 1391کارشناس بازرگانی - ارشک بنیامین
تهران - مهر 1387 - آبان 1388
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آشنایی با ورد و اکسل و اصول انبارداری - مسلط

تسلط کامل به انبارداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com