تصویر پیش فرض اباذر الله دادی

اباذر الله دادی


کارشناس برق صنعتی

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کرج - 1383 - 1385

دیپلم علوم تجربی - کرج - 1378 - 1381


سوابق شغلی

تکنسین تولید - داروسازی شفا
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397
مهارت ها

برق صنعتی - مسلط

ICDL - مسلط

فنی و تاسیسات برق - مسلط

فرایندهای دارویی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (4 ماه)

برق صنعتی (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com