تصویر پیش فرض زیبا همایونی

زیبا همایونی


کارشناس

45 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس عمران ژئوتکنیک - تربیت مدرس - 1385 - 1388

لیسانس عمران - همدان - 1376 - 1381


سوابق شغلی

کارشناس دفتر فنی مهندسی - مهندسین مشاور ژئورادپی
تهران - تیر 1391 - شهریور 1393کارشناس دفتر فنی - ناودیس راه
تهران - فروردین 1388 - تیر 1391کارشناس دفتر فنی - تبریز ساختمان
همدان - خرداد 1382 - مرداد 1385
زبان ها

انگلیسی - خوب

عربی - متوسط


مهارت ها

ماکروسافت آفیس - متوسط

MSProject - متوسط

متره براورد وصورت وضعیت - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

MSProject (۳ماه)
خانه عمران تهران


پروژه ها و پژوهش ها

تثبیت ماسه های روان با استفاده از پلیمر (۴ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com