رویا فلاح پور

رویا فلاح پور


کارمند و کارشناس

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی ژنتیک - دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران - 1393 - 1396


سوابق شغلی

کاراموزی کارشناس ازمایشگاه - بیمارستان مریم
البرز درختی - مهر 1397 - بهمن 1397
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

روابط عمومی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com