تصویر پیش فرض عاطفه پورشفیعی

عاطفه پورشفیعی


حسابدار

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - قزوین - 1389 - 1393


سوابق شغلی

کمک حسابدار - پدیده
قزوین - فروردین 1386 - اسفند 1387دستیار دندان پزشک - دندان پزشکی
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1386
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com