رضا کلاته عربی

رضا کلاته عربی


طراح و گرافیست ( فتوشاپ و ایلستریتور )

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


سوابق شغلی

مدیر مجموعه گرافیست و انجام امور چاپ - گرافیک ستاک
مشهد و تهران - فروردین 1389 - تیر 1398طراح و گرافیست و مدیر فروش و بازاریابی - مجله صنعت ساختمان
مشهد - مرداد 1388 - اسفند 1389طراح و گرافیست - اسپادانا
مشهد - اردیبهشت 1387 - آبان 1388
مهارت ها

طراح و گرافیست - مسلط

بازاریابی و فروش - مسلط

آشنا به امور چاپ - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com