تصویر پیش‌فرض فاطمه رجبی

فاطمه رجبی

کارمنداداری یا فروش

37 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - آزاداسلامی - 1386 - 1390


سوابق شغلی

مسئول دفتر - گروه بازرگانی تامین وتجارت خزر
تهران - اردیبهشت 1398 - اکنون


کارشناس فروش - چاپ اسراء
تهران - آبان 1397 - اسفند 1397


کارشناس فروش - نوین چیدمان
اهواز - اردیبهشت 1394 - خرداد 1396


اپراتورتولید - شرکت کروز
تهران - آذر 1396 - اسفند 1396


کارشناس فروش - ipm
تهران - دی 1393 - اردیبهشت 1394


مسئول دفتر - ماهان
اهواز - مهر 1393 - آذر 1393


کارمند - پیشخوان دولت
اهواز - اردیبهشت 1393 - شهریور 1393


کارمنداداری - دانشگاه آزاد
اهواز - مهر 1388 - اسفند 1390زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

آفیس - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

حسابداری هلو (1ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com