ابراهیم مرادپوری

ابراهیم مرادپوری

کارمند و کارشناس،کنترل کیفیت،برنامه ریزی

41 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسولیت پذیری،نظم و انضباط،روابط عمومی خوب


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد نراق - 1382 - 1387
خیر

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه آزاد واحد نراق - 1382 - 1387
خیر


سوابق شغلی

سرپرست انبار - وگ ایران
البرز - اسفند 1392 - اکنونزبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

کامپیوتر - متوسط


پروژه‌ها و دست‌آوردها

پروژه دانشگاهی (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com