تصویر پیش فرض امین کوهی

امین کوهی


کارگر

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم نقاشی ساختمان - ساری - 1376 - 1379


سوابق شغلی

کاسبی - عطاری
مهدی آباد - فروردین 1388 - اسفند 1397آشپزی - موادغذایی
دماوند - فروردین 1385 - اسفند 1387
مهارت ها

آشپزی - مسلط

نقاشی ساختمان - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com