تصویر پیش فرض زینب عزیزی

زینب عزیزی


کارشناسی ریاضی

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس ریاضیات مالی - خوارزمی تهران - 1393 - 1395


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com