تصویر پیش فرض ایدا نجمی اذر

ایدا نجمی اذر


مهندسی متالوژی

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس متالوژی - دانشگاه قزوین - -

فوق لیسانس متالوژی - تهران - -


سوابق شغلی

کنترل کیفی - خصوصی عماد
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394
مهارت ها

WORD - مسلط

EXEL - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com