تصویر پیش فرض اکبر اکبرزاده

اکبر اکبرزاده


کارشناس میکروبیولوژی

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی - دانشگاه آزاد زنجان - 1393 - 1396


سوابق شغلی

آزمایشگاه تشخیص طبی - بیمارستان ولیعصر زنجان
زنجان - مهر 1395 - خرداد 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط

ترکی - عالی


مهارت ها

آزمایشگاه تشخیص طبی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آزمایشگاه تشخیص طبی (۲۴۰)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com