فاطمه یوسفی

فاطمه یوسفی


کارمند

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی - دانشگاه خوارزمی تهران واحد کرج - 1396 - 1398


سوابق شغلی

کارشناس بازبین - سازمان برنامه و بودج
کرج - آبان 1396 - اکنون
کارشناس بازیبن پروژه های آماری مرکز امار البرز،سازمان برنامه و بودجه،کار به صورت پروژه ای بوده است
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

icdl - مسلط

spss - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (130 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com