تصویر پیش فرض محمد امین پویان راد

محمد امین پویان راد


کارمند

23 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم کامپیوتر - دانشگاه ازاد سما وحد کرج - 1393 - 1396

فوق دیپلم کامپیوتر - دانشگاه ازاد سما - 1393 - 1396


سوابق شغلی

معاون اجرایی - مدرسه شهید مطهری
البرز - مهر 1396 - شهریور 1397
مهارت ها

کار با کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com