تصویر پیش فرض نیما شوندی

نیما شوندی


حسابداری

30 سال

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - ازاد واحد چالوس - 1388 - 1391


سوابق شغلی

خدمات - رامک خودرو
تهران - مهر 1396 - مرداد 1398کابینت - ازار
تهران - دی 1395 - تیر 1396
مهارت ها

Mdf - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

هلو (۱ ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com