تصویر پیش فرض محمدرضا شورگشتی

محمدرضا شورگشتی


کارگر

24 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

با پشتکار و اراده قوی, منظم و وظیفه شناس
پیرو قوانین گروهی و خواستار پیشرفت روزافزون


تحصیلات

دیپلم گرافیک - فارابی - 1390 - 1391


سوابق شغلی

کارگر ماهر چاپ - صبا
کرج - فروردین 1395 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com