تصویر پیش‌فرض حسین نعمتی

حسین نعمتی

کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برنامه نویسی - زنجان - 1384 - 1387


سوابق شغلی

انباردار و راننده لیفتراک - هوایار
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1397


انبارداری - ماهکار فلز
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1390مهارت‌ها

راننده لیفتراک - مسلط

انبارداری - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

رایانه کار یک و دو (سه ماه)

دایرکتور (سه ماه)

آتورور (سه ماه)

ویژال بیک (سه ماه)

استانداردهای انبار (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com