تصویر پیش فرض سمیه سعدی

سمیه سعدی


کارشناس بیوشیمی

28 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس بیوشیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران - 1395 - 1398


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کار با دستگاه های آزمایشگاهی - متوسط


پروژه ها و پژوهش ها

تثبیت آنزیم (3ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com