تصویر پیش فرض زینب نجفی

زینب نجفی


کارشناس ارشد الکترونیک

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس الکترونیک - اراک - 1394 - 1396

لیسانس مخابرات - کرمان - 1389 - 1391


سوابق شغلی

بازاریابی - الکترونیکی
اراک - فروردین 1395 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL 1 - مسلط

ICDL 2 - مسلط

طراحی سلول گیلبرت - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

طراحی سلول گیلبرت (یک سال)

ICDL 1 (سه ماه)

ICDL 2 (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com