تصویر پیش‌فرض زینب نجفی

زینب نجفی

کارشناس ارشد الکترونیک

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس الکترونیک - اراک - 1394 - 1396

لیسانس مخابرات - کرمان - 1389 - 1391


سوابق شغلی

بازاریابی - الکترونیکی
اراک - فروردین 1395 - اسفند 1397زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

ICDL 1 - مسلط

ICDL 2 - مسلط

طراحی سلول گیلبرت - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

طراحی سلول گیلبرت (یک سال)

ICDL 1 (سه ماه)

ICDL 2 (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com