تصویر پیش فرض کامران طلوعی شیرازی

کامران طلوعی شیرازی


کارگر

52 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - شیراز - 1367 - 1370


سوابق شغلی

نگهبان - داروسازی
کرج - فروردین 1383 - اسفند 1396تعمیرات مترو - متروی کرج ،تهران
کرج - فروردین 1380 - اسفند 1382
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com