تصویر پیش فرض افسانه طبسی

افسانه طبسی


28 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

بسیار منظم و دقیق. چند بعدی . درست انجام دادن کار برایم اهمیت زیادی دارد.اهل کار تیمی


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - پیام نور کرج - 1393 - 1397


سوابق شغلی

کارمند ارتباط با مشتریان - فروشگاه اینترنتی بانی مد
جاده مخصوص - مهر 1398 - اکنونمنشی دفتر وکالت - دفتر وکالت
کرج - مهر 1395 - آذر
به دلایل شخصی از محل کار استعفا دادم
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

icdl - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com