تصویر پیش‌فرض محمد حسین باستانی

محمد حسین باستانی

کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق صنعتی - وحدت اسلامی - 1382 - 1385


سوابق شغلی

کنترل کیفیت - جام دارو
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396


اپراتور تولید - ایران لنت
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1392


اپراتور تولید - سازمان اب و فاضلاب
البرز - فروردین 1388 - اسفند 1390مهارت‌ها

اپراتور تولید - مسلط

کنترل کیفیت - مسلط

بسته بندی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com