تصویر پیش فرض دنیا امرایی

دنیا امرایی


کارشناس الکترونیک

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس الکترونیک - تهران - 1385 - 1389


سوابق شغلی

منشی اداری و مدیر داخلی - نامبروان
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397صندوق دار - لیمالانژ
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1393
مهارت ها

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

هلو - مسلط

مدیریت داخلی - مسلط

توانایی جذب مشتری - مسلط

روابط عمومی بالا - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com