تصویر پیش فرض فریده کروندی

فریده کروندی


کارشناس آموزش و منابع انسانی ،کارمند اداری ،کارمند اجرایی، مسئول دفتر

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات - آزاد اسلامی - واحد شهرقدس - 1389 - 1393


سوابق شغلی

مسئول دفتر و کارمند اجرایی - فامکو
جاده مخصوص - اردیبهشت 1398 - اکنونکارشناس منابع انسانی و آموزش - سازه پویش
اشتهارد - اردیبهشت 1395 - مرداد 1397کارمند اداری - آموزشگاه بعثت
کرج - مرداد 1393 - مرداد 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

انجام امور اداری و نامه نگاری - مسلط

تایپ - مسلط

word - مسلط

Excel - مسلط

انجام امور ممیزی - مسلط

انجام تمامی فرآیندهای مربوط به آموزش - مسلط

انجام ارزیابی عملکرد - مسلط

ارزیابی رضایت کارکنان - مسلط

نظام پیشنهادات - مسلط

انجام فرآیندهای جذب نیرو و مصاحبه - مسلط

CRM - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com