کارجوی گرامی:

شما می توانید با ثبت نام در سایت فکروکار و ایجاد رزومه استاندارد به صورت مستقیم با کارفرما ارتباط پیدا کنید و رزومه خود را به صورت آنی برای تمامی فرصت های شغلی مناسب ارسال کنید.