شرکت های برتر و فرصت های شغلی آن ها

انتخاب مشاغل براساس

طرح جامع جذب و استخدام کارورز و کارآموز


کلیه دانش آموختگان دانشگاهی داخل یا خارج از کشور، با مدرک مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی) که سن شان به 35 سال نرسیده باشند، می توانند با استفاده از قانون حمایت کارورزی (کارآموزی) اقدام به انجام سپری کردن دوره کارورزی نمایند و سپس با نظر کارفرما در همان شرکت استخدام شوند.

فرصت های شغلی ویژه

آخرین مطالب وبلاگ