استخدام برای کارشناس فروش

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
1
0
0
48
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
15
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1

28
8
11
0
6
0
0

12
2
2
4
1
0
3
1
13
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

52
1
0
0

تعداد 54 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

آسان سیل آگرین آسان سیل آگرین
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر شهرک صنعتی سیمین دشت

توافقی

نمایندگی ایران خودرو نمایندگی ایران خودرو
کارمند فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 5 تا 6 میلیون تومان

تکنوایر تکنوایر
کارشناس فروش آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

شرکت داروسازی کوثر شرکت داروسازی کوثر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا 15 میلیون تومان

سلامت خوراک آریایی سلامت خوراک آریایی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دان ارتباط گویا دان ارتباط گویا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

نمایندگی بیمه ملت (جاملو) نمایندگی بیمه ملت (جاملو)
شهر قزوين

پایه وزارت کار

کهن تاج کیمیا کهن تاج کیمیا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران