فکروکار اولین وب‌سایتی است که:

  • با خرید و استفاده هر آزمون می توانید به تعداد دلخواه و در فواصل زمانی .دلخواه آزمون داده و نگران قطعی اینترنت یا آزمون مجدد نباشید

  • مکان قرار دادن نتیجه آزمون در رزومه شما نیز وجود دارد.

  • می توانید آزمون را خریده و هر زمانی که مایل بودید آن را انجام دهید.

  • می توانید نتیجه آزمون را با دوستان یا مشاوران خود به اشتراک بگذارید.

لیست آزمون‌ها

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

Maslach Burnout Questionnaire

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

تعداد سوال:

25 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون مدیریت تعارض

آزمون مدیریت تعارض

Conflict Management

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

تعداد سوال:

30 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

Jones's Irrational Beliefs Test (IBT)

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

تعداد سوال:

100 سوال

زمان آزمون:

40 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون هوش معنوی جامع

آزمون هوش معنوی جامع

Comprehensive spiritual intelligence

هوش معنویی (SQ) بعد جدیدی از هوش انسان است که اخیرا توجه و تمرکز دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کرده است. ساختار این هوش تعامل، شناخت و معنای زندگی انسان را شامل میشود. درواقع هدفمندی، ارزشمندی، مسیر زندگی و سرنوشت ما کاملا دستخوش هوش معنویی ماست.

تعداد سوال:

83 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

Ising Character

یکی از ابزار هایی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای تیپ شناسی و بررسی ابعاد شخصیت استفاده میشود، آزمون شخصیت آیزنک میباشد. این آزمون در مراجع معتبر دنیا از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و با سنجش تفاوت های فردی، ارزیابی کاملا دقیقی از شخصیت شما ارائه میکند .

تعداد سوال:

57 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

Career Anchors

تست لنگرگاه‌های شغلی برای اولین بار در سال 1978 توسط ادگار شاین (Edgar Schein)، روان‌شناس سازمانی برجسته آمریکا معرفی شد. به اعتقاد شاین، لنگرگاه‌های شغلی نتیجه تعامل بین فرد با محیط کاری اوست که فرد بر اساس آن‌ها مسیر شغلی‌اش را انتخاب می‌کند.

تعداد سوال:

40 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

24,000 تومان

لیست آزمون ها

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

Maslach Burnout Questionnaire

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

تعداد سوال:

25 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون مدیریت تعارض

آزمون مدیریت تعارض

Conflict Management

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

تعداد سوال:

30 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

Jones's Irrational Beliefs Test (IBT)

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

تعداد سوال:

100 سوال

زمان آزمون:

40 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون هوش معنوی جامع

آزمون هوش معنوی جامع

Comprehensive spiritual intelligence

هوش معنویی (SQ) بعد جدیدی از هوش انسان است که اخیرا توجه و تمرکز دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کرده است. ساختار این هوش تعامل، شناخت و معنای زندگی انسان را شامل میشود. درواقع هدفمندی، ارزشمندی، مسیر زندگی و سرنوشت ما کاملا دستخوش هوش معنویی ماست.

تعداد سوال:

83 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

Ising Character

یکی از ابزار هایی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای تیپ شناسی و بررسی ابعاد شخصیت استفاده میشود، آزمون شخصیت آیزنک میباشد. این آزمون در مراجع معتبر دنیا از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و با سنجش تفاوت های فردی، ارزیابی کاملا دقیقی از شخصیت شما ارائه میکند .

تعداد سوال:

57 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

Career Anchors

تست لنگرگاه‌های شغلی برای اولین بار در سال 1978 توسط ادگار شاین (Edgar Schein)، روان‌شناس سازمانی برجسته آمریکا معرفی شد. به اعتقاد شاین، لنگرگاه‌های شغلی نتیجه تعامل بین فرد با محیط کاری اوست که فرد بر اساس آن‌ها مسیر شغلی‌اش را انتخاب می‌کند.

تعداد سوال:

40 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

24,000 تومان