فکروکار اولین وب‌سایتی است که:

 • تیک سبز

  با خرید و استفاده هر آزمون می توانید به تعداد دلخواه و در فواصل زمانی .دلخواه آزمون داده و نگران قطعی اینترنت یا آزمون مجدد نباشید

 • تیک سبز

  مکان قرار دادن نتیجه آزمون در رزومه شما نیز وجود دارد.

 • تیک سبز

  می توانید آزمون را خریده و هر زمانی که مایل بودید آن را انجام دهید.

 • تیک سبز

  می توانید نتیجه آزمون را با دوستان یا مشاوران خود به اشتراک بگذارید.

لیست آزمون‌ها

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

Maslach Burnout Questionnaire

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

تعداد سؤال:

25 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون مدیریت تعارض

آزمون مدیریت تعارض

Conflict Management

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

تعداد سؤال:

30 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

Jones's Irrational Beliefs Test (IBT)

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

تعداد سؤال:

100 سوال

زمان آزمون:

40 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون هوش معنوی جامع

آزمون هوش معنوی جامع

Comprehensive spiritual intelligence

هوش معنویی (SQ) بعد جدیدی از هوش انسان است که اخیرا توجه و تمرکز دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کرده است. ساختار این هوش تعامل، شناخت و معنای زندگی انسان را شامل میشود. درواقع هدفمندی، ارزشمندی، مسیر زندگی و سرنوشت ما کاملا دستخوش هوش معنویی ماست.

تعداد سؤال:

83 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

Eysenck Personality Questionnaire

یکی از ابزار هایی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای تیپ شناسی و بررسی ابعاد شخصیت استفاده میشود، آزمون شخصیت آیزنک میباشد. این آزمون در مراجع معتبر دنیا از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و با سنجش تفاوت های فردی، ارزیابی کاملا دقیقی از شخصیت شما ارائه میکند .

تعداد سؤال:

57 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون شخصیت مینه سوتا

آزمون شخصیت مینه سوتا

Minnesota Character

این تست نقش مهمی در تعیین مشکلات اجتماعی، شخصی و رفتاری در بیماران روانی دارد و اطلاعات باارزشی در جهت تشخیص و درمان بیماران در اختیار پزشک قرار میدهد.

تعداد سؤال:

370 سوال

زمان آزمون:

90 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون شخصیتSCL90

آزمون شخصیتSCL90

Character SCL90

این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید .

تعداد سؤال:

90 سوال

زمان آزمون:

30 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون رغبت سنج تحصیلی هالند

آزمون رغبت سنج تحصیلی هالند

Study Attractiveness

در فرآیند هدایت شغلی؛ علایق، توانایی ها، استعداد ها، خصوصیات شخصیتی و نقاط قوت و ضعف شناسایی می شود و بر اساس مجموع سنجش های انجام شده، هدایت شغلی صورت می پذیرد

تعداد سؤال:

40 سوال

زمان آزمون:

45 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون تست هوش هیجانی EQ BarOn

آزمون تست هوش هیجانی EQ BarOn

Emotional Intelligence Bar On

هوش هیجانی، نوع دیگر با هوش بودن است وشامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است.

تعداد سؤال:

90 سوال

زمان آزمون:

30 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون شخصیت نئو

آزمون شخصیت نئو

NEO-Persona NEO-PIR

تست نئو آزمون مشهور و جامع برای سنجش 5 عامل بزرگ شخصیت می باشد. هریک از این 5 صفت بزرگ شخصیتی شامل 6 جنبه دیگر هستند که باعث می شود این تست 30 ویژگی جزئی را نیز ارزیابی نماید. تست شخصیت شناسی نئو دارای فرم های کوتاه و بلند است.

تعداد سؤال:

240 سوال

زمان آزمون:

70 دقیقه

هزینه:

29,000 تومان

آزمون شخصیت MBTI (pro)

آزمون شخصیت MBTI (pro)

Myers–Briggs Type Indicator PRO

تست بریگز و مایرز نوعی ارزیابی است که در آن شخصیت فرد را با توجه به چهار معیار اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن هر حرف مربوط به یک اولویت یا گرایش شخصیتی خاص است. این معیارها برون گرا یا درون گرا بودن، شهودی یا حسی بوده، ادراکی یا قضاوتی بودن و در نهایت احساسی یا منطقی بودن هستند.

تعداد سؤال:

93 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

Career Anchors

تست لنگرگاه‌های شغلی برای اولین بار در سال 1978 توسط ادگار شاین (Edgar Schein)، روان‌شناس سازمانی برجسته آمریکا معرفی شد. به اعتقاد شاین، لنگرگاه‌های شغلی نتیجه تعامل بین فرد با محیط کاری اوست که فرد بر اساس آن‌ها مسیر شغلی‌اش را انتخاب می‌کند.

تعداد سؤال:

40 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

24,000 تومان

لیست آزمون ها

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

آزمون فرسودگی شغلی ماسلش

Maslach Burnout Questionnaire

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

تعداد سؤال:

25 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون مدیریت تعارض

آزمون مدیریت تعارض

Conflict Management

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

تعداد سؤال:

30 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

آزمون باورهای غیر منطقی جونز

Jones's Irrational Beliefs Test (IBT)

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

تعداد سؤال:

100 سوال

زمان آزمون:

40 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون هوش معنوی جامع

آزمون هوش معنوی جامع

Comprehensive spiritual intelligence

هوش معنویی (SQ) بعد جدیدی از هوش انسان است که اخیرا توجه و تمرکز دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کرده است. ساختار این هوش تعامل، شناخت و معنای زندگی انسان را شامل میشود. درواقع هدفمندی، ارزشمندی، مسیر زندگی و سرنوشت ما کاملا دستخوش هوش معنویی ماست.

تعداد سؤال:

83 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک

Eysenck Personality Questionnaire

یکی از ابزار هایی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای تیپ شناسی و بررسی ابعاد شخصیت استفاده میشود، آزمون شخصیت آیزنک میباشد. این آزمون در مراجع معتبر دنیا از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و با سنجش تفاوت های فردی، ارزیابی کاملا دقیقی از شخصیت شما ارائه میکند .

تعداد سؤال:

57 سوال

زمان آزمون:

15 دقیقه

هزینه:

19,000 تومان

آزمون شخصیت مینه سوتا

آزمون شخصیت مینه سوتا

Minnesota Character

این تست نقش مهمی در تعیین مشکلات اجتماعی، شخصی و رفتاری در بیماران روانی دارد و اطلاعات باارزشی در جهت تشخیص و درمان بیماران در اختیار پزشک قرار میدهد.

تعداد سؤال:

370 سوال

زمان آزمون:

90 دقیقه

هزینه:

49,000 تومان

آزمون شخصیتSCL90

آزمون شخصیتSCL90

Character SCL90

این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید .

تعداد سؤال:

90 سوال

زمان آزمون:

30 دقیقه

هزینه:

9,000 تومان

آزمون رغبت سنج تحصیلی هالند

آزمون رغبت سنج تحصیلی هالند

Study Attractiveness

در فرآیند هدایت شغلی؛ علایق، توانایی ها، استعداد ها، خصوصیات شخصیتی و نقاط قوت و ضعف شناسایی می شود و بر اساس مجموع سنجش های انجام شده، هدایت شغلی صورت می پذیرد

تعداد سؤال:

40 سوال

زمان آزمون:

45 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون تست هوش هیجانی EQ BarOn

آزمون تست هوش هیجانی EQ BarOn

Emotional Intelligence Bar On

هوش هیجانی، نوع دیگر با هوش بودن است وشامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است.

تعداد سؤال:

90 سوال

زمان آزمون:

30 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون شخصیت نئو

آزمون شخصیت نئو

NEO-Persona NEO-PIR

تست نئو آزمون مشهور و جامع برای سنجش 5 عامل بزرگ شخصیت می باشد. هریک از این 5 صفت بزرگ شخصیتی شامل 6 جنبه دیگر هستند که باعث می شود این تست 30 ویژگی جزئی را نیز ارزیابی نماید. تست شخصیت شناسی نئو دارای فرم های کوتاه و بلند است.

تعداد سؤال:

240 سوال

زمان آزمون:

70 دقیقه

هزینه:

29,000 تومان

آزمون شخصیت MBTI (pro)

آزمون شخصیت MBTI (pro)

Myers–Briggs Type Indicator PRO

تست بریگز و مایرز نوعی ارزیابی است که در آن شخصیت فرد را با توجه به چهار معیار اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن هر حرف مربوط به یک اولویت یا گرایش شخصیتی خاص است. این معیارها برون گرا یا درون گرا بودن، شهودی یا حسی بوده، ادراکی یا قضاوتی بودن و در نهایت احساسی یا منطقی بودن هستند.

تعداد سؤال:

93 سوال

زمان آزمون:

20 دقیقه

هزینه:

رایگان برای اعضا

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

آزمون لنگرگاه‌های شغلی

Career Anchors

تست لنگرگاه‌های شغلی برای اولین بار در سال 1978 توسط ادگار شاین (Edgar Schein)، روان‌شناس سازمانی برجسته آمریکا معرفی شد. به اعتقاد شاین، لنگرگاه‌های شغلی نتیجه تعامل بین فرد با محیط کاری اوست که فرد بر اساس آن‌ها مسیر شغلی‌اش را انتخاب می‌کند.

تعداد سؤال:

40 سوال

زمان آزمون:

10 دقیقه

هزینه:

24,000 تومان