فکروکار اولین وب سایتی است که:

با خرید و استفاده هر آزمون می توانید به تعداد دلخواه و در فواصل زمانی دلخواه آزمون داده و نگران قطعی اینترنت یا آزمون مجدد نباشید.

امکان قرار دادن نتیجه آزمون در رزومه شما نیز وجود دارد.

می توانید آزمون را خریده و هر زمانی که مایل بودید آن را انجام دهید.

می توانید نتیجه آزمون را با دوستان یا مشاوران خود به اشتراک بگذارید.

فرسودگی شغلی ماسلش
25
10 دقیقه
19,000 تومان
Maslach Burnout Questionnaire
برخی ابعاد مورد سنجش
 • خستگی عاطفی
 • عملکرد شخصی
 • مسخ شخصیت
 • درگیری

فرسودگی شغلی حالتی است که در آن قدرت و توانایی افراد کم و رغبت و تمایل آنها برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا می‌کند. فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
مدیریت تعارض
30
15 دقیقه
49,000 تومان
Conflict Management
برخی ابعاد مورد سنجش
 • همکاری
 • مصالحه
 • اجتناب
 • سازش
 • رقابت

مدیریت تعارض بر این اصل استوار است که تمامی تعارضات لزوما قابل حل نیستند، اما کسب مهارت در مدیریت تعارض میتواند از احتمال تشدید ناکارامدی ها بکاهد

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
باورهای غیر منطقی جونز IBT
100
40 دقیقه
19,000 تومان
Jones's irrational beliefs
برخی ابعاد مورد سنجش
 • ضرورت تأیید و حمایت دیگران
 • انتظار بالا از خود
 • تمایل به سرزنش خود
 • واکنش به ناکامی
 • بی مسئولیتی عاطفی
 • دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب

این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی و یا اضطراب آدمی می‌شوند، بلکه برداشت و باور خود فرد از وقایع و پدیده‌هاست که باعث آشفتگی، پریشانی، اضطراب و همچنین باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زندگی وی می‌شوند.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
هوش معنوی جامع
83
20 دقیقه
9,000 تومان
Comprehensive spiritual intelligence
برخی ابعاد مورد سنجش
 • آگاهی
 • ترکیب مسائل
 • زیبایی شناختی
 • قدرشناسی
 • لذت بردن
 • قوه درک

هوش معنویی (SQ) بعد جدیدی از هوش انسان است که اخیرا توجه و تمرکز دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کرده است. ساختار این هوش تعامل، شناخت و معنای زندگی انسان را شامل میشود. درواقع هدفمندی، ارزشمندی، مسیر زندگی و سرنوشت ما کاملا دستخوش هوش معنویی ماست.

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون
آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک
57
15 دقیقه
19,000 تومان
Ising Character
برخی ابعاد مورد سنجش
 • صداقت
 • سلامت روان
 • درون گرایی / برون گرایی

یکی از ابزار هایی که در کشورهای پیشرفته دنیا برای تیپ شناسی و بررسی ابعاد شخصیت استفاده میشود، آزمون شخصیت آیزنک میباشد. این آزمون در مراجع معتبر دنیا از اعتبار علمی بالایی برخوردار است و با سنجش تفاوت های فردی، ارزیابی کاملا دقیقی از شخصیت شما ارائه میکند .

اطلاعات بیشتر و شروع آزمون