آزمون تست هوش هیجانی EQ BarOn: (Emotional Intelligence Bar On)

EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنشهاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلی EQ ، یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایرمردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد. آزمون هوش هیجانی بار –اُن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید.

مشخصات آزمون

زمان آزمون:
30 دقیقه
هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا
تعداد سوالات آزمون:
90 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
30 دقیقه
هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا