استام صنعت

استام صنعت

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
501 - 1000 نفر
استان البرز
شهر کرج
کامیاب طب نوین سینا

کامیاب طب نوین سینا

تجهیزات پزشکی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
آران صنعت پارس مدار

آران صنعت پارس مدار

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
ا‌ذربایجان

ا‌ذربایجان

صنایع غذایی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
پارس رهاوردان غرب

پارس رهاوردان غرب

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان تهران
شهر اسلام شهر
شرکت بیکران راهکار سعادت

شرکت بیکران راهکار سعادت

سایر صنایع و خدمات

خصوصی
2 - 10 نفر
استان تهران
شهر تهران
شرکت اطلس چمن

شرکت اطلس چمن

توزیع و پخش

خصوصی
2 - 10 نفر
استان قزوين
شهر قزوین
آداک فرآیند سپهر

آداک فرآیند سپهر

تجارت و بازرگانی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان تهران
شهر تهران
مانا صنعت

مانا صنعت

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج