شرکت آریا آرسس جم اروند

شرکت آریا آرسس جم اروند

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام
مرکب شیمی

مرکب شیمی

تولیدی و صنعتی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر اشتهارد
سورنای آسمان

سورنای آسمان

آرایشی و بهداشتی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو

شرکت تولید مواد داروئی درسا دارو

داروسازی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
پیشگام صنعت 2

پیشگام صنعت 2

آموزش و پژوهش

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
آرمان بلند ایساتیس

آرمان بلند ایساتیس

تجارت و بازرگانی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان تهران
شهر تهران
پیش اندیشان زر کیمیا

پیش اندیشان زر کیمیا

آرایشی و بهداشتی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
آرتا بازرگان

آرتا بازرگان

تجارت و بازرگانی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
پازلیت

پازلیت

مراکز خرید و فروشگاه ها

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج