داروسازی الحاوی

داروسازی الحاوی

داروسازی

خصوصی
201 - 500 نفر
استان تهران
شهر تهران
زرین پلاستیک نیلگون

زرین پلاستیک نیلگون

تولیدی و صنعتی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر اشتهارد
شرکت صنایع غذایی میهن

شرکت صنایع غذایی میهن

صنایع غذایی

خصوصی
بیش از 1000 نفر
استان تهران
شهر تهران
مهردارو

مهردارو

داروسازی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان تهران
شهر تهران
درسا دارو

درسا دارو

داروسازی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
پیران پلیمر پارس

پیران پلیمر پارس

تولیدی و صنعتی

خصوصی
201 - 500 نفر
استان البرز
شهر اشتهارد
آی فود

آی فود

توزیع و پخش

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
سلامت خوراک آریایی

سلامت خوراک آریایی

صنایع غذایی

خصوصی
501 - 1000 نفر
استان تهران
شهر تهران
شرکت فنی مهندسی طرسام

شرکت فنی مهندسی طرسام

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج