صنعت رایان پارس

صنعت رایان پارس

سایر صنایع و خدمات

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر اشتهارد
توربین سیستم کاوشگر ویستا

توربین سیستم کاوشگر ویستا

سایر صنایع و خدمات

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
رسول رجب پور

رسول رجب پور

بیمه

خصوصی
بیش از 1000 نفر
استان البرز
شهر کرج
استام صنعت

استام صنعت

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
501 - 1000 نفر
استان البرز
شهر کرج
کامیاب طب نوین سینا

کامیاب طب نوین سینا

تجهیزات پزشکی

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
آران صنعت پارس مدار

آران صنعت پارس مدار

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
ا‌ذربایجان

ا‌ذربایجان

صنایع غذایی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
پارس رهاوردان غرب

پارس رهاوردان غرب

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان تهران
شهر اسلام شهر
شرکت بیکران راهکار سعادت

شرکت بیکران راهکار سعادت

سایر صنایع و خدمات

خصوصی
2 - 10 نفر
استان تهران
شهر تهران