کارفرمای گرامی:

شما می توانید با ثبت نام و ثبت فرصت های شغلی خود در سایت فکروکار به صورت مستقیم رزومه های کارجویان را دریافت کنید و یا از طریق جستجو در بانک رزومه های فکروکار افراد مورد نیاز خود را بیابید.

شماره های تماس و پشتیبانی: 026 33321007-8