فکروکار؛

همراه و همگام سازمان شما در مسیر جذب و توسعه منابع انسانی

در فکروکار، بستری فراهم کرده‌ایم تا نیازمندی‌های شغلی استان البرز را برطرف کنیم فکروکار،امکانات متعددی را برای مدیران سازمان فراهم کرده تا در سریعترین زمان از میان هزاران نفر، نیرو های مورد نیاز خود را برگزینند. بانک رزومه فکروکار با فیلترهای مختلف، شما را به نفراتی که بخواهید می‌رساند. پس اگر نیازمند تکمیل نیروی انسانی خود هستید

ثبت نام کنید ورود به حساب کارفرمایی
ابزار سازمانی فکروکار در یک نگاه
 • ثبت و انتشار فرصت های شغلی

 • آمار وضعیت و مشاهده آگهی

 • مدیریت رزومه‌های دریافتی

 • تعیین وضعیت درخواست‌های همکاری

 • ایجاد صفحه برند کارفرمایی

 • آزمون‌های استعدادیابی و شخصیت شناسی

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

همراه بیش از 400 شرکت و کارخانه معتبر در استان البرز

فکروکار این افتخار را دارد که از آغاز به کار خود بیش از 400 سازمان معتبر دولتی و خصوصی را در تامین نیرو از مدیر گرفته تا کارمند و کارشناس .و کارگر به موفقیت رسانده است

ثبت نام کنید
چرا فکروکار تا این حد به خود اطمینان دارد

ما نقطه تمایز خود را در فکروکار تمرکز روی یک استان (البرز) می‌دانیم. بستری که با گروه جوان خود ایجاد کرده‌ایم، روش نوین استخدام را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما را از صدها مراجعه حضوری روزانه خلاص می‌کند

چرا فکروکار تا این حد به خود اطمینان دارد

ما نقطه تمایز خود را در فکروکار تمرکز روی یک استان (البرز) می‌دانیم. بستری که با گروه جوان خود ایجاد کرده‌ایم، روش نوین استخدام را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما را از صدها مراجعه حضوری روزانه خلاص می‌کند

چرا فکروکار تا این حد به خود اطمینان دارد

ما نقطه تمایز خود را در فکروکار تمرکز روی یک استان (البرز) می‌دانیم. بستری که با گروه جوان خود ایجاد کرده‌ایم، روش نوین استخدام را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما را از صدها مراجعه حضوری روزانه خلاص می‌کند

ثبت نام کنید

با سرویس ارتقای برند کارفرمایی، سازمان خود را به طور ویژه ایی به مخاطبان معرفی کنید.در فکروکار میتوانید صفحه ویژه‌ای برای شرکت خود ایجاد کنید تا دیگران خط مشی، هویت و فرهنگ سازمانی شما را بیشتر بشناسند و از خدمات و محصولات شما آگاهی پیدا کنند

امکانات صفحه برند کارفرمایی
 • شرح چشم اندازه ها و اهداف شرکت

 • معرفی برند، خدمات و محصولات

 • معرفی مزایای شرکت برای کارکنان

 • معرفی مدیران ارشد شرکت به همراه تصاویر

 • ثبت تصاویر مختلف از محیط کاری شرکت

 • معرفی فرصتهای شغلی شرکت به طور لینک اختصاصی به وبسایت رسمی شرکت جهت بهبود

 • رتبه سئو و افزایش بازدید از موتورهای جستجوگر (گوگل)

تعرفه انتشار آگهی استخدام در فکر و کار

ما برای هر بودجه‌ای بسته مناسب در نظر گرفته‌ایم

بسته طلایی
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط

بسته نقره‌ای
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط

بسته برنزی
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط

بسته طلایی
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط

بسته نقره ای
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط

بسته برنزی
 • امکان معرفی 1 ردیف شغلی

 • یک ماه فرصت استفاده در طرح

 • انتشار آگهی در فهرست فرصت‌های شغلی برای 30 روز

 • ارسال ایمیل اطلاع‌رسانی به کارجویان و کارفرمایان مرتبط