آیکون تست شخصیت

آزمون شخصیتSCL90: (Character SCL90)

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی در ایالات متحده آزمون SCL90 است این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .

مشخصات آزمون

آیکون ساعت زمان آزمون:
30 دقیقه
آیکون قیمت هزینه آزمون:
9,000 تومان
تیک مربعی تعداد سوالات آزمون:
90 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
30 دقیقه
هزینه آزمون:
9,000 تومان