آیکون تست شخصیت

آزمون ارزیابی شخصیت آیزنک : (Eysenck Personality Questionnaire)

تست ارزیابی شخصیت آیزنک (The Eysenck Personality Inventory) یکی از معروف‌ترین تست‌های شخصیت است که توسط روان‌شناس بزرگ انگلیسی – آلمانی هانس آیزنک (Hans Eysenck) طراحی شده است. این تست برای ارزیابی شخصیت افراد استفاده می‌شود و شامل 57 پرسش می‌باشد که موضوعاتی همچون اضطراب، صداقت، خودپنداره، انعطاف‌پذیری، اجتماعی‌بودن، خشونت، هماهنگی، ترس و جنبه‌های دیگر شخصیت را پوشش میدهد.

تست شخصیت آیزنک از طریق پاسخ به پرسش‌هایی که در آن وجود دارد، شخصیت شما را بر اساس سه بعد اصلی با استفاده از متغیر‌های ذکر شده ارزیابی می‌کند:

1.درونگرایی و برونگرایی

بُعد درونگرایی و برون گرایی شامل دو خصوصیت اضطراب و ارزش‌های هیجانی است. شخصیتی با اضطراب بالا، دارای نگرانی و اضطراب شدید در مواجهه با موقعیت‌های جدید است و در عین حال، شخصیتی با ارزش‌های هیجانی بالا، تمایل دارد که احساسات و هیجانات خود را بیان کند و به دنبال تجربه‌های هیجانی و اجتماعی مختلف است.

2. روان رنجوری و سلامت‌روان

بُعد روان رنجوری به میزان نارضایتی، ناراحتی، احساس رنج و پایداری آن در زندگی روزمره اشاره می‌کند.

3. صداقت و دروغگویی

بُعد صداقت به عنوان یکی از ارزش های اخلاقی و اجتماعی، در ارتباطات بین فردی و در تعامل با دیگران به اراده یا نیت فرد برای گفتن حقیقت و پایبندی به آن اشاره دارد.

تست شخصیت آیزنک، فشار عصبی و شدت اضطراب و ناراحتی در موقعیت‌های مختلف را بررسی میکند و در عین حال، شخصیت اجتماعی، قابل اطمینان بودن، شجاعت و خودبینی را نیز معیار قرار می‌دهد.

آزمون شخصیت شناسی آیزنک با توجه به نتایج به دست آمده، به شما امکان می‌دهد تا بفهمید که چطور با موقعیت‌های مختلف بهتر سازگاری پیدا کنید و به صورت کلی زندگی بهتری داشته باشید. همچنین این تست برای استخدام و ارزیابی کارکنان در شرکت‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشخصات آزمون

آیکون ساعت زمان آزمون:
15 دقیقه
آیکون قیمت هزینه آزمون:
19,000 تومان
تیک مربعی تعداد سوالات آزمون:
57 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
15 دقیقه
هزینه آزمون:
19,000 تومان