آیکون تست شخصیت

آزمون رغبت سنج تحصیلی هالند: (Study Attractiveness)

تست رغبت سنج شغلی استرانگ آنلاین

تست رغبت سنج شغلی استرانگ (استرانگ-کمپبل) با استفاده از هرم شش وجهی هالند برای اولین بار به صورت تست آنلاین توسط گروه مشاوره تحصیلی و آموزشی ارایه شد. 

یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت در مدارس تکمیل رشد مسیر شغلی است. انتخاب رشته صحیح و در ادامه هدایت شغلی متناسب با استعداد ها و رغبت های دانش آموزان امری مهم در پیشرفت تحصیلی و شغلی آنها است.

در فرآیند هدایت شغلی؛ علایق، توانایی ها، استعداد ها، خصوصیات شخصیتی و نقاط قوت و ضعف شناسایی می شود و بر اساس مجموع سنجش های انجام شده، هدایت شغلی صورت می پذیرد و به دانش آموزان کمک می شود تا با شناخت و آگاهی از استعدادها و رغبت های خویش و شناخت مشاغل گوناگون هدف خود را مناسب و درست انتخاب کنند.

عوامل گوناگونی در هدایت تحصیلی و شغلی دخالت دارند که هر یک باید به دقت شناسایی و اندازه گیری شود. یکی از این عوامل رغبت های مسیر شغلی است که تاثیر بسیار مهمی در انتخاب رشته و انتخاب شغل دارد و اختلاف در رغبت ها و یا فقدان آنها ممکن است به بی ثباتی در شغل منجر گردد.

پرسشنامه رغبت شغلی استرانگ در سال ۱۹۲۷ توسط استرانگ منتشر شد و او به عنوان پایه گذار سنجش رغبت شغلی شناخته شد و پس از وی نمونه آزمون استرانگ توسط اساتید زیادی همچون کمپبل و هالند تکمیل گردید و پس از طی حدود 80 سال روند تکامل، آخرین نسخه آن در سال 2004 منتشر شد.

پرسشنامه رغبت سنج شغلی استرانگ دارای ۲۹۰ ماده می باشد که شامل ۱۰۷ ماده در زمینه مشاغل، 45 ماده در زمینه موضوعات مشاغل، 84 ماده در ارتباط با فعالیت ها، 29 ماده در زمینه فعالیت های تفریحی، 16 ماده در زمینه افراد و 9 ماده در زمینه ویژگی ها می باشد.

در نمره گذاری تست استرانگ موضوع های کلی مشاغل در قالب شش تیپ جان هالند همراه با مشاغل زیر مجموعه در هریک از موضوعات تحت عنوان شش ضلعی جان هالند دسته بندی شده و این شش تیپ شامل: واقع گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی می باشد.

تحلیل و تفسیر تست رغبت سنج استرانگ بر اساس بررسی رغبت های شما و بر مبنای 6 تیپ مشاغل صورت می پذیرد و نمره شما در هریک از موضوعات مشاغل به تفکیک و ترتیب اولویت به صورت نمودار های مجزا نمایش داده می شود و همچنین 5 دسته از رغبت های اصلی مشاغل به ترتیب اولویت همراه با مقیاس های سبک فردی شما به صورت دقیق محاسبه می شود.

مشخصات آزمون

آیکون ساعت زمان آزمون:
45 دقیقه
آیکون قیمت هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا
تیک مربعی تعداد سوالات آزمون:
40 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
45 دقیقه
هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا