آیکون تست شخصیت

آزمون شخصیت MBTI (pro): (Myers–Briggs Type Indicator PRO)

تست بریگز و مایرز نوعی ارزیابی است که در آن شخصیت فرد را با توجه به چهار معیار اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن هر حرف مربوط به یک اولویت یا گرایش شخصیتی خاص است. این معیارها برون گرا یا درون گرا بودن، شهودی یا حسی بوده، ادراکی یا قضاوتی بودن و در نهایت احساسی یا منطقی بودن هستند.

مشخصات آزمون

آیکون ساعت زمان آزمون:
20 دقیقه
آیکون قیمت هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا
تیک مربعی تعداد سوالات آزمون:
93 سوال

برای استفاده از آزمون ها ابتدا در سایت عضو شوید

ورود و شروع آزمون

شروع تست

زمان آزمون:
20 دقیقه
هزینه آزمون:
رایگان برای اعضا