استخدام برای برق

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
10
1
2
0
54
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
5
0
9
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

28
28
16
5
0
2
0

15
11
7
17
6
1
1
5
0
2
2
1
0
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

79
0
0
0

تعداد 153 فرصت شغلی یافت شد

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

استام صنعت استام صنعت
شهر شهرک صنعتی بهارستان

توافقی

استام صنعت استام صنعت
شهر شهرک صنعتی بهارستان

از 10 تا 12 میلیون تومان

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

توافقی

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

از 12 تا 15 میلیون تومان

آلفا هولدینگ آلفا هولدینگ
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین برق اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

صنعت غذایی کورش صنعت غذایی کورش
کارشناس برق آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد