استخدام برای اداری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

2
3
51
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56
4
5
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

21
19
26
1
3
0
0

10
11
5
3
2
2
3
4
1
2
2
2
0
2
3
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
0
3
0
2
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0

68
2
0
0

تعداد 105 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

- -
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ایده سازان مارون البرز ایده سازان مارون البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

احیا گستر آریا احیا گستر آریا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

ماهان آراد قشم ماهان آراد قشم
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

پژواک طب پژواک طب
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
خدمات اداری آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد