استخدام در صنعت داروسازی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

282
132
128
119
106
83
82
77
54
52
43
41
38
34
30
30
27
26
26
24
21
20
15
15
12
11
9
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1210
162
69
68
21
13
12
12
8
8
2
2
1
1
1
1

614
471
207
168
115
15
1

286
229
149
108
102
81
79
59
52
50
31
31
30
29
25
19
18
18
17
16
16
16
15
14
13
12
10
10
9
8
8
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

1559
23
6
3

تعداد 81 فرصت شغلی یافت شد

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
حراست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

توافقی

درسا دارو درسا دارو
شهر كرج

5 ماه پیش

توافقی

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
تکنسین فنی آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

توافقی

actoverco actoverco
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

5 ماه پیش

پایه وزارت کار

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

پایه وزارت کار

مواد داروئی درسا دارو مواد داروئی درسا دارو
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
کارگر خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

درسا دارو درسا دارو
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

8 ماه پیش

توافقی

کیمیا سعادت نیکان کیمیا سعادت نیکان
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

داروسازی فندا داروسازی فندا
کارگر تولید خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد